Kokias prekes galima grąžinti?
Pirkėjas neturi teisės grąžinti šių prekių:
kokybiškų maisto produktų, įskaitant maisto papildus;
kokybiškų prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, jas sugadino, pažeidė jų pakuotę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų prekės prarado prekinę išvaizdą, taip pat ne visos komplektacijos prekių (pavyzdžiui, prarastos konkrečios prekių dalys, nėra naudojimo instrukcijos ar garantinės knygelės, jei ji buvo išduota, ir pan.);
kitų prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.
Prekės laikomos kokybiškomis, jei nėra pasibaigęs prekių galiojimo terminas, prekių sudėtyje nėra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki prekių perdavimo Pirkėjui nėra pakitusi prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės, prekės nėra pažeistos mechaniškai, nėra pažeistos jų pakuotės ar nėra kitų prekių kokybės trūkumų.
Norėdamas pasinaudoti teise grąžinti prekes, Pirkėjas apie prekių pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą turi: ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos informuoti Pardavėją apie norimą grąžinti prekę adresu vadyba@kornita.lt, arba kreiptis į parduotuvę, kurioje įsigijo produktą. Taip pat ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pardavėjo informavimo, kaip tai numatyta Taisyklių 7.3.1. punkte, perduoti Pardavėjui prekes kartu su prekių pirkimo dokumentu (pirkimo čekiu ir (arba) PVM sąskaita faktūra) bei kitais priklausančiais dokumentais (pavyzdžiui, garantinės priežiūros knygele), jei taikoma, šių Taisyklių 7.7. punkte numatytu būdu.
Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra visos komplektacijos, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.
Kur grąžinti prekes?
Jeigu prekės įsigytos parduotuvėje, jos grąžinamos į tą pačią parduotuvę.
Jeigu prekės pristatytos kurjerio, kaip jas grąžinti, bus patikslinta susisiekus el. p. vadyba@kornita.lt.
Kaip grąžinti prekes?
Grąžinant internetinėje parduotuvėje www.kornita.lt įsigytas prekes, Jūsų paprašysime užpildyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymo prašymą ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių pristatymo (atsiėmimo) dienos išsiųsti elektroninio pašto adresu vadyba@kornita.lt.
Po prašymo išsiuntimo, ne vėliau kaip per 14 dienų, prašome prekes grąžinti į mūsų parduotuvę ar nurodytu adresu:
pirkimo čekiu, jeigu prekės pirktos/atsiimtos parduotuvėje, PVM sąskaita faktūra, jeigu prekės pristatytos kurjerio.
Kada bus grąžinti pinigai?
Jei už įsigytas prekes buvo atsiskaityta grynaisiais pinigais atsiimant prekes parduotuvėje, pirkėjo už prekes sumokėta suma grąžinama grynaisiais pinigais prekių grąžinimo metu.
Jei už įsigytas prekes buvo atsiskaityta grynaisiais pinigais sumokant juos kurjeriui prekių pristatymo metu, už prekes sumokėta suma grąžinama per 14 dienų nuo prekių gražinimo dienos į grąžinimo metu parduotuvėje nurodytą banko sąskaitą.
Jeigu už įsigytas prekes buvo atsiskaityta per elektroninės bankininkystės sistemą ar išankstiniu banko pavedimu, už prekes sumokėta suma grąžinama per 14 dienų nuo prekių gražinimo dienos į mokėtojo banko sąskaitą.